Commissie van Aanbeveling

Stichting Dodo Alive heeft een Commissie van Aanbeveling van mensen die de activiteiten van de stichting ondersteunen. Deze mensen hebben allen een verschillende achtergrond maar hebben gemeen dat zij willen helpen de verloren wereld van de dodo terug te geven aan Mauritius en willen voorkomen dat bedreigde diersoorten als dodos eindigen.

De voorzitter is dhr. Mr. Ate Oostra; Ex-ambassadeur van China, Ex-DG van Landbouw en Natuur

De overige leden zijn:

dhr. Dr. Willem Ferwerda (ex Directeur Internationale Unie voor de Natuurconservatie-Nederland)

dhr. Prof. Salomon Kroonenberg (Aardwetenschapper universiteit Delft en schrijver)

dhr. Prof. Rudy Rabbinge (professor Duurzaamheid, Universiteit Wageningen)

dhr. Prof. Cees Veerman (ex Vz Natuurmonumenten)

dhr. dr. Perry Moree (dir Koninklijke Brill, auteur van Dodos en Galjoenen)

Leden van de commissie van aanbeveling voor het Dodo Research Programme zijn:

dhr. Karel Vuursteen (ex vz Wereld Natuur Fonds)

dhr. Midas Dekkers (schrijver)

dhr. Mr. Hans Dijkstal (+ 10/05/2010)

Comments are closed.