Dodo wetenschap

Dodo Massagraf
In 2005 ontdekten we bij toeval een fossiele laag van enkele duizenden jaren oud op Mauritius. De fossiele laag bevat de botten van de dodo, maar ook van andere uitgestorven diersoorten. Daarnaast bevat de laag ook plantenresten, insecten en microfossielen. De laag strekt zich uit over twee voetbalvelden, vol met botten! Door de soortenrijkdom is een groot deel van het ecosysteem van de dodo bewaard gebleven. Door de hoge concentratie van fossielen en rijkdom in soorten behoort de fossielenlaag tot een van de rijkste fossielen vindplaatsen op een vulkanisch eiland in de wereld. Het bevat 50% van de bekende (uitgestorven) gewervelden van Mauritius en daarnaast nog vele inheemse dieren- en plantensoorten die bijna zijn uitgestorven. Het dodomassagraf ligt in een moeras, de Mare aux Songes. Het massagraf is van onschatbare waarde om te reconstrueren hoe de eilandfauna van Mauritius eruit zag voor de mens het eiland betrad. Daarnaast is het van belang om te reconstrueren hoe de dieren en planten omgingen met natuurlijke klimaatverandering.

Het ideale eiland voor biodiversiteitonderzoek
Het dodo massagraf en de identificatie van natuurlijke archieven in Mauritius verschaffen unieke mogelijkheden om het prehumane ecosysteem te reconstrueren en kan dienen als baseline voor ecologische natuurbeschermingsprojecten. Doordat het eiland pas in 1638 is gekoloniseerd en er vele Mauritiaanse historische en archeologische archieven bestaan met een hoeveelheid aan menselijke activiteiten sinds de kolonisatie biedt Mauritius een unieke gelegenheid voor kwantitatief onderzoek van de menselijke impact op een natuurlijk, vulkanisch eiland ecosysteem. Het biedt hiermee een ongekende mogelijkheid voor fundamenteel onderzoek naar menselijke invloed op eiland ecosystemen, biodiversiteitveranderingen en het uitsterven van soorten.

Dodo Onderzoek
Het reconstrueren van de wereld van de dodo en het bepalen van de redenen van zijn ondergang.

Door de rijkdom van het massagraf zijn er vele wetenschappelijke disciplines betrokken om antwoord te vinden op de onderzoeksvragen. Door het ecosysteem van Mauritius te doorgronden, hopen wij bij te dragen aan conservatie en bescherming van bedreigde eiland ecosystemen elders in de wereld. Onze belangrijkste onderzoeksvragen zijn:

– Hoe is het dodo massagraf (lagerstatten) ontstaan?
– Hoe zijn de subfossielen, botten en DNA bewaard gebleven?
– Wat zijn de oorzaken van weerbaarheid van biodiversiteit en ecosystemen op Mauritius?
– Hoe hebben het ecosysteem en de soorten gereageerd op menselijke invloed?

Leave a Reply